Škola občanské iniciativy

Podpořte nás

Finanční pomoc


Škola občanské iniciativy je pro účastníky zcela zdarma (platí jenom cestu) a chtěli bychom to tak udržet i do budoucnosti, aby na toto vzdělání dosáhli i lidé s omezenými příležitostmi.

To je ale obrovskou výzvou, protože financování z projektových zdrojů je nestabilní a ne vždy možné. A proto bychom vás chtěli požádat o finanční příspěvek na Školu občanské iniciativy. Vaše peníze budou použity na zaplacení lektorů, koordinátorů, zabezpečení ubytování, anebo stravy pro účastníky a účastníce.

V průměru vychází náklady na jednoho účastníka cca.10 000 Kč na víkend a náklady na celý ročník ŠOIky se pohybují okolo 800 000 Kč.

Materiální pomoc


Pomoc realizaci ŠOIky můžete také materiálně, a to například darováním psacích potřeb, flipchartů, foto-video techniky, občerstvení, anebo poskytnutím prostorů pro samotné školení..
Odborná pomoc


Pomoc můžete také svýma schopnostmi a kompetencemi. Radi uvítáme nové odborníky a odbornice, které nám pomůžou dělat ŠOIku ježte lépe. Darujte např. konzultace na určité téma, připravte si workshop, anebo umožněte další vzdělání a podporu našim účastníkům a účastnícím.


Připoj se k naší misi a pomož nám