Škola občanské iniciativy

Jiří Koželouh

Jiří Koželouh

Absolvoval Školu občanské iniciativy v roce 2003. Nyní zde pomáhá účastnicím a účastníkům naučit se, jak nejlépe komunikovat s politiky a získávat je pro cíle občanských kampaní. Od roku 2001 byl několik let dobrovolníkem brněnské skupiny Amnesty International a od roku 2002 je dobrovolníkem NESEHNUTÍ, kde se věnuje zejména otázkám územního plánování a ekologickým dopadům expanze supermarketů, mezi roky 2004 a 2009 zde pracoval jako koordinátor ekologické poradny. Od roku 2008 působí v Hnutí DUHA, nejprve jako expert programu Energie a od roku 2014 jako programový ředitel. Má zde na starost strategii a vedení programové práce, zodpovídá za veřejnou prezentaci a koordinuje legislativní činnost organizace. Vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Specializoval se na klimatologii a krajinnou ekologii. Má dvě dcery, takže ve volném čase se věnuje zejména rodině – úplně ideálně, když při tom všichni jedou na jeho oblíbený Balkán.

Připoj se k naší misi a pomož nám