Škola občanské iniciativy

Projekty

Na Školu občanské iniciativy jezdí lidé s mnoha různými zájmy a tématy. Jedním z cílů je také naučit účastníky diskuzi, týmové práci, spolupráci na dálku. Proto se postupně spojují do jednotlivých týmů, které se uvnitř musejí domluvit, jaké téma budou řešit, jakou kampaň budou plánovat. V průběhu předchozího a aktuálního ročníku ŠOI tak vznikly například tyto projekty.


Biodiverzita ve městě

Skupinka se zaměřila konkrétně na Prahu a dala si za cíl vysazení 50 nových stromů/keřů v prostoru Městské části Praha 2 a dále na pozemcích nemocnic ve stejné městské části provedení na 20 % stávajících trávníků výsev luční seči a provádění mozaikovité seče.


Kvalita vzdělávání pedagogů

Skupinka si dala za cíl vznik nového předmětu na Pegagogické fakultě, který bude více zaměřen na praxi. Dále se zaměřují na evaluaci předmětů a výuky a zapojení studentů do celého evaluačního procesu a zároveň na práci s vedením fakulty, aby byly výsledky evaluací reflektovány a dále s nimi bylo pracováno.


Zákaz klecových chovů

Skupina se zaměřila na plošný zákaz klecových chovů slepic a drůbeže a za cíl si dala dosáhnout jej v celé České republice do 3 let. Inspirovali se v zahraničí, kde byl zákaz již aplikován, ovšem v České republice stále vyhláška o zákazu tohoto druhu chovu chybí.


Rozmanitá hospodářská krajina

Skupinka se rozhodla zaměřit se na změnu dotační politiky se zacílením na malé soukromé zemědělce, kteří jsou v tomto směru opomíjeni. Zároveň chtějí změny směřovat ke zvýhodňování ekologického zemědělství. Cílí tak zejména na Ministerstvo Zemědělství ČR.