Škola občanské iniciativy
Milan Štefanec

Milan Štefanec

 

Podílí se na aktivitách NESEHNUTÍ na podporu občanských a grassrootových iniciativ jak v ČR, tak v zahraničí (jižní Kavkaz a Ukrajina) a na prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech. V minulosti koordinoval vzdělávací projekt Česko-Slovenská škola občanské iniciativy. Na začátku devadesátých byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha. Pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic v v nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Jako lektor, konzultant a facilitátor spolupracuje s Advokačním fórem Nadace OSF, Nadací VIA a s řadou dalších neziskových organizací. Rád cestuje stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.

Připoj se k naší misi a pomož nám