Škola občanské iniciativy

Milan Štefanec

Milan Štefanec

Od roku 1989 se podílí na činnosti občanských iniciativ a alternativních hnutí. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha, pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ, které i zastupuje v koalicích Social Watch a Česko proti chudobě. Je také členem Amnesty International. Mezi témata kterým se dlouhodobě věnuje je problematika vlivu obchodu se zbraněmi na porušování lidských práv a participace veřejnosti. Proto se ve své činnosti v NESEHNUTÍ věnuje prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech a v aktivitách na podporu občanských a grassroots iniciativ jak v ČR, tak v zahraničí (jižní Kavkaz, Moldavsko, Ukrajina ad.). Rád cestuje stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.

Připoj se k naší misi a pomož nám