Škola občanské iniciativy

O ŠOI

Co je Škola občanské iniciativy (ŠOIka)

Jedná se o týdenní vzdělávací projekt, který lidem dává potřebné schopnosti k tomu, aby mohli aktivně ovlivňovat svět kolem sebe. Program každého ročníku je ve své skladbě jedinečný, ale obecně se ŠOI tematicky věnuje vedení kampaně, práci s médii, získávání prostředků na svou činnost, zapojování veřejnosti, organizaci veřejných akcí a dalším nástrojům potřebným na úspěšné působení v občanské společnosti. Všechny tyto nástroje a dovednosti se navzájem logicky nabalují v průběhu jednotlivých dnů a na konci kurzu dokážou účastníci a účastnice analyzovat problém, přijít s řešením, použít vhodné nástroje a vytvořit tak kompletní plán kampaně, nebo jiného způsobu řešení problému. Nedílnou součástí je také prostor pro účastníky a účastnice pro sdílení jejich schopností, vědomostí a zkušeností s ostatními, čímž se účastníci sami stávají lektory.

Tím nejdůležitějším na ŠOIce jsou však samotní lidé, kteří zpravidla vytvoří přátelskou skupinu, která se navzájem podporuje, respektuje a obohacuje i po skončení ŠOIky.

Komu je ŠOI určena?

ŠOI je určena pro všechny ty, kdo již jsou, nebo chtějí být občansky aktivní. Je určena pro pracovníky a pracovnice z nevládních organizací neformálních iniciativ, pro dobrovolníky a dobrovolnice, ale i pro ty, kteří o své občanské aktivitě teprve uvažují.

Absolventi

ŠOI existuje více než dvacet let. Bylo uspořádáno několik desítek na sebe navazujících víkendových seminářů a týdenních intenzivních škol, jimiž prošlo několik stovek absolventů a absolventek.

Mezi absolventy a absolventky patří Michal Berg, Jiří Koželouh, Aleš Chmelař, Josef Patočka, Radek Kubala, Zuzana Lenhartová a mnoho dalších.

Zároveň na ŠOI přednášela řada zajímavých hostů, jako např. Anna Šabatová, Petr Vacek, Tomáš Petříček, Bohuslav Binka, Anna Kšírová a mnozí další.
 

Připoj se k naší misi a pomož nám