Škola občanské iniciativy

Petr Machálek

Petr Machálek

Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učí kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Základy práce v NNO. V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2000. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od března 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, fundraisingem, PR a médii nebo organizačním rozvojem.  Dále pak připravuje a facilituje strategická a fundraisingová plánování i jiné procesy.

Je dlouhodobým spolupracovníkem NESEHNUTÍ, kde se aktuálně podílí na transformačních projektech na Ukrajině a dalších zemích. Pravidelně přednáší na vzdělávacích kurzech pro Nadace Neziskovky.cz

Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh a je třetím volebním obdobím zastupitel za Stranu Zelených v Brně-Žabovřeskách, kde aktuálně vykonává funkci místostarosty.

Připoj se k naší misi a pomož nám