Škola občanské iniciativy
Petra Paříková

Petra Paříková

Koordinátorka Školy občanské iniciativy

 

V Hnutí Duha pracuje v oddílu Zapojování. Začínala jako dobrovolnice a o rok později se stala koordinátorkou dobrovolnictví a stáží. Zabývá se možnostmi, jak co nejefektivněji zapojovat dobrovolníky do práce v organizaci tak, aby to bylo přínosné pro obě strany. Zároveň druhým rokem koordinuje Školu občanské iniciativy. Kromě environmentální tématiky se zajímá o ornitologii, ochranu volné přírody a zvířat (welfare).

 

Kateřina Mišovičová

Kateřina Mišovičová

Asistentka koordinátorky

 

Studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně a v Hnutí DUHA se podruhé podílí na organizaci Školy občanské iniciativy. Souběžně pracuje v retrohračkárně. Osm let se věnovala hraní kuliček a později organizaci turnajů. V minulém roce před volbami v rámci kampaně Milionu chvilek oslovovala lidi v ulicích Brna a rozdávala noviny pro neziskovou organizaci Jsme fér. Zúčastnila se dvou workcampů, přičemž jeden se odehrával v Leipzigu, v komunitní zahradě. Má ráda němčinu a veškeré germánské jazyky. Zajímá se o moderní historii zprostředkovanou především lidskými příběhy. Jsou jí také blízká témata ženských práv a práv LGBTQ+ lidí.

Petr Machálek

Petr Machálek

 

Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učí kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Advokační práce v NNO. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti negrantového fundraisingu. V posledních letech působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských advokačních kampaní, fundraisingem, PR a médii nebo organizačním rozvojem. Připravuje a facilituje strategická a fundraisingová plánování i jiné procesy.

Je dlouhodobým spolupracovníkem mnoha organizací a nadací. Především Nadace OSF, kde se podílí na práci Advokačního fóra a Nadace VIA, kde konzultačně podporuje lokální občanské iniciativy. Pravidelně vede workshopy pro Svět neziskovek a dlouhodobě se lektorsky podílí na Škole občanské iniciativy.

Čtvrtým volebním obdobím je zastupitelem za Zelené v Brně-Žabovřeskách. Více informací o Petrovi je k nalezení na www.petrmachalek.cz.

Milan Štefanec

Milan Štefanec

 

Podílí se na aktivitách NESEHNUTÍ na podporu občanských a grassrootových iniciativ jak v ČR, tak v zahraničí (jižní Kavkaz a Ukrajina) a na prosazování systémových změn chránících práva občanů a jejich možnost podílet se na rozhodovacích procesech. V minulosti koordinoval vzdělávací projekt Česko-Slovenská škola občanské iniciativy. Na začátku devadesátých byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí Duha. Pracoval také jako strojník čističky odpadních vod v továrně Zetor, sazeč učebnic v v nakladatelství Nová škola či jako poštovní doručovatel telegramů. V roce 1997 spoluzakládal NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Jako lektor, konzultant a facilitátor spolupracuje s Advokačním fórem Nadace OSF, Nadací VIA a s řadou dalších neziskových organizací. Rád cestuje stopem především po zemích Balkánu, Kavkazu, střední Asie a Afriky.

Štěpán Drahokoupil

Štěpán Drahokoupil

 

Štěpán pracuje pro Nadaci OSF jako programový specialista projektu Advokační fórum. Dříve se v Nadaci OSF věnoval prosazování systémových změn v inkluzivním vzdělávání. Spolupracuje s Nadací Via na přípravě budoucích komunálních politiků a političek. Externě vyučuje politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Baví ho propojování světa politiky, občanské společnosti a akademické práce.

 

David Stulík

David Stulík

 

V současnosti pracuje jako samostatný analytik a ředitel východoevropského programu v českém Bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Působí také jako spolupředseda oficiálního Česko-ukrajinského fóra pro občanskou společnost a jako člen programu Board Česko-polského fóra. Předtím strávil 12 let jako diplomat EU na Ukrajině na pozici tiskového a informačního mluvčího pro delegaci EU. David působil také jako koordinátor demokratických projektů ve Východní Evropě v jedné z největších středoevropských nestátních neziskových organizací - Člověk v tísni.

 

Předtím působil jako projektový manažer v Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), která byla převážně zapojena ve vedení PHARE programů, zaměřených na vývoj občanské společnosti v České republice. Zde pan Stulík koordinoval 3 roky trvající projekt, který připravoval České nestátní neziskové organizace na vstoupení do EU, což bylo dotováno programem CEE TRUST. Zároveň přednášel na katedře Studií občanské společnosti na Univerzitě Karlově.

Jeho profesní zkušenost zahrnuje také práci pro nezávislé české středisko odborníků, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, které je spoluzakladatelem. Pan Stulík také sloužil jako projektový manažer a výkonný asistent viceprezidenta EastWest Institute, což je evropsko-americký think tank. V průběhu jeho studií si udržel pozici viceprezidenta AEGEE-Europe (Evropská studentská asociace). V roce 1997 obdržel ocenění “Mladý Evropan roku”.

V roce 1998 založil a stal se hlavním editorem měsíčního magazínu Integrace, který se brzy stal hlavní online publikací ve sjednocování Evropské Unie. Časem se portál www.integrace.cz připojil k rodině Evropských portálů na www.euractiv.com.

Mezi jeho pole zájmů patří rozšiřování EU a sousedská politika, rozvoj občanské společnosti, komunikační politika EU, lobování EU, občanský dialog, sociálně ekonomické následky post-komunistického přechodu.

Josef Šlerka

Josef Šlerka

 

Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorát má z informační vědy. Momentálně vede obor Studia nových médií na FF UK. Prošel startupy Ataxo Interactive a Socialbaker. Působil čtyři roky jako ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů a služeb jako je třeba Rating médií NFNZ. Od léta 2021 se serverem investigace.cz, kdy pod něj převedl svůj blog Data Boutique. Věří, že i když datová žurnalistika zůstala Popelkou, tak novinařina založená na datech je královnou. V současnosti se věnuje hlavně analýze českého konspiračního a dezinformačního prostoru.

Zdeněk Mihalco

Zdeněk Mihalco

 
Ředitel Nadace Via, která podporuje skupiny lidí, kteří svou energií mění místo, kde žijí. Narodil se na Bruntálsku, pracoval 10 let v médiích jako editor v Aktuálně.cz, HN a Forbesu. Už sedmým rokem pracuje v Nadaci Via, nejdříve byl programovým ředitelem nadace, nyní je již třetím rokem ředitelem organizace. Součástí jeho práce je fundraising a péče o dárce. Nadace Via totiž čerpá peníze výhradně od dárců, firem a z výnosů nadačního jmění, čímž udržuje svou nezávislost a šíří tím také myšlenky filantropie a dárcovství v Česku.
 

Jan Böhm

Jan Böhm

 

Posledních 15 let se věnuje humanitární pomoci a rozvojové spolupráci se specifickým zaměřením na využití digitálních technologií při komunikaci, fundraisingu i při samotném poskytování pomoci. Začínal v organizaci SIRIRI, která se zaměřuje na podporu rozvoje ve Středoafrické republice. Jako konzultant na volné noze pak spolupracoval s organizacemi ADRA, FoRS, Business Leaders Forum, festivalem Jeden Svět, Nadací Via a dalšími.
Od roku 2015 pracuje v organizaci Lékaři bez hranic. Nejdřív nastoupil jako digitální stratég pro českou pobočku organizace, kde pečoval o rozvoj digitálního fundraisingu a komunikace. Založil českou komunitu Missing Maps, technologického projektu, ve kterém dobrovolníci překreslují satelitní snímky pro humanitární organizace. Následně jako community manager pečoval o rozvoj podobných dobrovolnických komunit po celém světě. Vedle toho se začal zapojovat do práce na nové pozici digitálního stratéga v týmu ženevského koordinačního centra Lékařů bez hranic, které se stará o komunikaci v zemích, kde Lékaři bez hranic působí. Má na starosti digitální komunikaci ve zhruba 25 zemích, kde působí ženevské operační centrum - od krizového monitoringu až po vytváření komunikačních strategií pro jednotlivé státy. Jedním z těchto států je i Ukrajina, která od 24. února 2022 pohltila veškerou jeho kapacitu. Ve zbývajícím čase vedl vznik projektu pomahejukrajine.cz a podílel se na založení spolku Kalyna - komunitní uprchlické centrum, které se zaměřuje na pomoc Ukrajinským uprchlíkům v jeho domovských Pardubicích.

Jitka Nesrstová

Jitka Nesrstová

 

Jitka je vzděláním ekonomka, v praxi se již 20 let věnuje fundraisingu. Začínala v Greenpeace, kde i téměř 10 let vedla fundraisingové oddělení. V Nadaci VIA stála u zrodu projektu darujme.cz. Podílela se na založení Koalice za snadné dárcovství, která sdružuje neziskovky zabývající se individuálním fundraisingem. Byla členkou správní rady Greenpeace nebo Hnutí DUHA. Působila i v hnutí Limity jsme my, kde pomáhala rozjet fundraising a získat finance na první Klimakempy. V posledních letech se v jedné z největších rakouských nevládek zaměřovala na oblast fundraisingových dat, analýz a optimalizace procesů. Nyní je na volné noze a věnuje se konzultacím a mentoringu v oblasti marketingu a fundraisingu. Vedle toho ji plně vytěžuje funkce první místopředsedkyně Zelených.

Kateřina Petrášová

Kateřina Petrášová

Ředitelka Plán B, z.s. (Regionální dobrovolnické centrum JmK)

 

V rámci organizace se zabývá především síťováním organizací a neformálních skupin, které pracují s dobrovolníky. Připravuje programy pro networkingová setkání a neformální snídaně, je lektorkou dobrovolnického managementu, zpracovává metodiky pro zapojování dobrovolníků a dobrovolnic. V roce 2011 byla členkou Meziresortního koordinačního výboru Evropského roku dobrovolnické činnosti v ČR, v loňském roce byla externí konzultantkou nově připravované koncepce dobrovolnictví.

Vojtěch Boháč

Vojtěch Boháč

Šéfredaktor a spoluzakladatel serveru Voxpot zaměřujícího na reportáže ze zahraničí a na mezinárodní dění

 

Vojtěchovým dlouhodobým zaměřením je region střední a východní Evropy, reportáže ale natáčel i na Blízkém východě nebo v Afghánistánu. V poslední době zpracovával velkou reportáž o energetické transformaci Evropy nebo od samého začátku ruské invaze na Ukrajinu reportoval z Kyjeva a jeho okolí i z fronty na Donbase.

Petr Doubravský

Petr Doubravský

 

Pochází z Nového Strašecí, vystudoval Akademické gymnázium v Praze a nyní studuje Environmentální studia a Ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímají ho hlavně souvislosti monetární politiky, peněz a environmentální krize. V roce 2019 spoluzakládal hnutí Fridays For Future v České republice a několik let byl jeho mluvčím. Nyní pracuje v platformě pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set, kde se věnuje se prosazování rychlého a spravedlivého útlumu od fosilních paliv. 

Kryscina Šyjanok

Kryscina Šyjanok

Členka rady asociace Bělorusů a Bělorusek žijících v zahraničí Backauščyna, zástupkyně běloruské národnostní menšiny ve Výboru ZHMP, členka neformálního sdružení Vieršnica, spoluzakladatelka Toloka, z. s., koordinátorka Exit poll na běloruských prezidentských volbách v r. 2020 v Praze, spolurealizátorka zdravotně humanitárního programu MEDEVAC MV ČR pro Bělorusy a Bělorusky zraněné během povolebních protestů; vystudovaná lingvistka

 

Pochází z Běloruska. Od r. 2009 žije stále v České republice, kde působí jako soudní tlumočnice a překladatelka běloruského a ruského jazyka. Vystudovala bohemistiku a bělorusistiku na Běloruské státní univerzitě v Minsku. Pokračovala ve studiu na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze, kde absolvovala více oborů, a to mezikulturní komunikaci, učitelství češtiny jako cizího jazyka, překladatelství a tlumočnictví. Vedle činnosti pro justici se podílí na realizaci integračních projektů, jako jsou např. adaptačně-integrační kurzy Vítejte v České republice pro nově příchozí cizince, kurzy Nový domov pro držitele mezinárodní ochrany, slovník pro interkulturní práci apod.

Subscribe to Lektoři

Připoj se k naší misi a pomož nám